Gå till innehåll

SSF

En bild

Så här ansöker du om Projektstöd

Ansök om Projektstöd till de barn- och ungdomssatsningar som du och din förening önskar genomföra under säsongen.

Innan projektet påbörjas..

 • läs igenom den allmänna informationen
 • skicka in ansökan in via Idrottonline (se nedan).
  I ansökan beskriver ni projektet med bakgrund, mål/syfte, genomförande och budget. Bidraget ska ses som en uppstart och en hjälp att komma igång med en ny satsning/verksamhet.

Ytterligare information hittar du även på respektive idrotts webbsida.

Ansök via IdrottOnline

Skicka in ansökan via föreningens sida på IdrottOnline.

 1. Logga in i IdrottOnline
 2. Gå in under fliken "Idrottsmedel",
 3. Klicka på "Idrottsmedel",
 4. Klicka på "Skapa ansökan",
 5. Fyll i de uppgifter som efterfrågas och skicka in. Efter genomfört projekt skickas återrapport in i samma system.

Skicka in er ansökan senast den 30 november, gärna tidigare. Vi behandlar inkommande ansökningarna runt den 15:e i varje månad.

Avgränsningar och förtydliganden

Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna.

Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet. Följande avgränsningar gäller för projektstödet inom båda sökbara områden:

 • Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
 • Material. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.
 • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

Så här fungerar det

För att kunna söka Projektstöd ska följande uppfyllas:

 • Medlemsavgift till Svenska Skidförbundet är betald.
 • LOK-stöd ska vara rapporterat.
 • Utbildning och utvecklingstimmar är rapporterade till SISU Idrottsutbildarna
 • Återrapportering av fjolårets eventuella idrottslyftpengar, se nedan.
 • Föreningen satsar egna medel.

I ansökan måste föjande framgå:

 • Start- och slutdatum för projektet
 • Målgrupp
 • Syfe
 • Beskrivning av genomförande och tidsplan

Återrapportering av projektet

Godkända projektstöd följs av ett återrapporteringskrav inom angivet datum, som görs via föreningens IdrottOnline-sida.

När er förening har fått en projektstödansökan godkänd skapas automatiskt ett återrapporteringsformulär. Det är föreningens ansvar att, så fullständigt som möjligt, fylla i återrapporten.

För att en återrapport ska bli godkänd måste följande redovisas:

 • antal unika deltagare (ålder samt kön),
 • använt belopp redovisas,
 • satsningens genomförande (bifoga gärna bilder).

Frågor?

Undrar du över något? Tveka inte att höra av dig till någon av våra kontaktpersoner.

Senast uppdaterad
2022-12-08
Publicerad
2022-12-08
Skribent
Lotte Jernberg, SSF
Kontaktperson
Katarina Fahlén
katarina.fahlen@skidor.com
070-370 06 19

Huvudsponsor