Hoppa till sidans innehåll

Medelpads Skidförbunds Årsmöte 2021

08 SEP 2021 19:48
Medelpads Skidförbund kallar föreningarna i distriktet till årsmöte den 11 oktober i Hulistugan.
 • Uppdaterad: 08 SEP 2021 19:48

Tid för årsmötet är klockan 19.00.

Ärenden som föreningarna vill skall diskuteras på årsmötet skall vara Medelpads Skidförbunds Styrelse tillhanda senast den 26 september.
Sänds till MSFs E-post This is a mailto link 

Handlingar för mötet kommer att finnas tillgängliga vid mötet. Önskar ni dem tidigare tillhandahåller vi dem via E-post från den 27/9 och ber er då att rekvirera dem genom en E-postförfrågan till This is a mailto link

Vi vill uppmana varje förening att utnyttja sin möjlighet enligt stadgarna för Svenska Skidförbundet att delta med två ombud. Varje förening har innehar en röst.

I samband med årsmötet kommer Medelpads Skidförbunds ungdomsstipendier att utdelas.

Välkomna
Styrelsen MSF genom
Magnus Borgsten

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd.
 3. Fastställande av föredragningslista för mötet.
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 5. Val av ordförande av mötet.
 6. Val av sekreterare för mötet.
 7. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll tillika rösträknare på mötet.
 8. Förbundets verksamhetsberättelse för året 2020-2021.
 9. Styrelsens förvaltningsberättelse för året 2020-2021.
 10. Revisorernas berättelse för 2020-2021.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Behandling av förslag till Medelpads skidförbunds verksamhetsplan och fastställande av inkomst- och utgiftsstat avseende nästkommande verksamhets- och räkenskapsår.
 14. Val av ordförande i Medelpads Skidförbund för en tid av ett år.
 15. Val av 3 styrelseledamöter för en tid av 2 år.  (mandattiden går ut för Carola Högman, Mattias Strand och Emilie Jonzon).
 16. Val revisor och revisorssuppleant för 2021-2022.
 17. Val av ledamöter i valberedningen till nästa årsmöte utses av LK och AK för 2021-2022. Sammankallande är den kommitté som inte har ordföranderollen.
 18. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Svenska Skidförbundets förbundsmöte.
 19. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF- och SISU-mötet.
 20. Meddelande från styrelsen.
 21. Mötets avslutning.
Skribent: Magnus Borgsten
E-post: Adressen Gömd
Blå sidopuff SSF TA
Blå sidopuff Skidor vill
idrottslyftet_316x103
FIS_316x103
 

Postadress:
Medelpads Skidförbund
Box 890
851 24 Sundsvall

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
Fax: 060566370
E-post: This is a mailto link

Se all info