Hoppa till sidans innehåll

Kallelse SDF-möte (årsmöte) Medelpads Skidförbund

14 SEP 2020 22:42
Föreningar i Medelpad tillhörande Svenska Skidförbundet kallas till SDF-möte (årsmöte) för Medelpads Skidförbund den 12e oktober.
Plats för mötet anslås senare på Medelpads Skidförbunds hemsida.
 • Skapad: 14 SEP 2020 22:42

I samband med årsmötet kommer Medelpads Skidförbunds ungdomsstipendiater 2020 att offentliggöras.

Föredragningslista

Vid Medelpads Skidförbunds årsmöte, 12 oktober 2020.

 1. Mötets öppnande.
 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd.
 3. Fastställande av föredragningslista för mötet.
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 5. Val av ordförande av mötet.
 6. Val av sekreterare för mötet.
 7. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll tillika rösträknare på mötet.
 8. Förbundets verksamhetsberättelse för året 2019-2020.
 9. Styrelsens förvaltningsberättelse för året 2019-2020.
 10. Revisorernas berättelse för 2019-2020.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Behandling av förslag till Medelpads skidförbunds verksamhetsplan och fastställande av inkomst- och utgiftsstat avseende nästkommande verksamhets- och räkenskapsår.
 14. Val av ordförande i Medelpads Skidförbund för en tid av ett år.
 15. Val av styrelseledamot för en tid av 2 år.  (mandattiden går ut för Carola Högman).
 16. Val revisor och revisorssuppleant för 2020-2021.
 17. Val av ledamöter i valberedningen till nästa årsmöte utses av LK och AK för 2020-2021. Sammankallande är den kommitté som inte har ordföranderollen.
 18. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Svenska Skidförbundets förbundsmöte.
 19. Beslut om val av ombud och erforderligt  antal suppleanter till DF- och SISU-mötet.
 20. Meddelande från styrelsen.
 21. Mötets avslutning.
Skribent: Magnus Borgsten
E-post: Adressen Gömd
Blå sidopuff SSF TA
Blå sidopuff Skidor vill
idrottslyftet_316x103
FIS_316x103
 

Postadress:
Medelpads Skidförbund
Box 890
851 24 Sundsvall

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
Fax: 060566370
E-post: This is a mailto link

Se all info